Welkom‎ > ‎

UIT DE LEDENVERGADERING

 

Erelid


In de Algemene ledenvergadering van 10 maart 2009 is Harry Swinkels benoemd tot erelid als blijk van waardering voor
de vele, vele jaren dat Harry voor het roeimateriaal heeft gezorgd. Maar zijn verdienste voor de vereniging is meer geweest dan dat, zij het dat de herinnering aan sommige  details in vergetelheid zijn geraakt. De vereniging is Harry dankbaar voor alle inspanningen en goede diensten haar bewezen.

 

Jubilarissen

Stille Werkertrofee

De leden die 15 jaar lid zijn, Nico Kuijer, Greetje Feenstra, Rolf Kok en Wilbert Nowé, werden vereerd met een bloemetje en een hartelijk applaus.

De Stille Werkerstrofee werd uitgereikt aan Wim van der Vos voor de vele grotere en kleinere klussen die hij voor de vereniging in stilte uitvoert.

 

Bestuur

Het zittende bestuur is herbenoemd. De leden hebben echter wel te kennen gegeven op de najaarsledenvergadering af te zullen treden en zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur werd aangevuld met Alexander van den Eijnde die de afgelopen maanden informeel aan het bestuurswerk heeft bijgedragen. Het bestuur heeft gezegd de bereidheid van de leden om deel te nemen aan een nieuw bestuur als kernactiviteit te zien.
Het bestuur bestaat nu uit:
Nel ten Cate - voorzitter
Nico van den Brink - penningmeester,
Gert Roos - secretaris
Herman Versteeg - lid
Alexander van den Eijnde - lidGeld

De Algemene Leden Vergadering heeft de verantwoording over 2008 en de begroting voor 2009 geaccepteerd. Het bestuur werd op voorstel van de Kascontrolecommissie decharge verleend. De lidmaatschapsbijdragen voor 2009 zijn :

 
Senior roelid/roeilid met steiger             € 234,00
Partner roeilid                                           € 214,00
Junior roeilid                                              € 185,00
Roeibuitenlid                                             € 114,00
Sociëteitslid                                                 50,00
Motorbootlid/donateur                                 70,00
Liggeld per m2                                            12,88
Stellinggeld per m ongewijzigd                  18,50
Bestuursmandaat  ongewijzigd         € 20.000,00

 

Hier had uw advertentie kunnen staan

Te huur vacantiehuis in Frankrijk; 325 Euro per week in hoogseizoen. kijk op de webpagina

Gorcums Reisburo

 maakt ver dichtbij

Intersport de Jongh Langendijk Gorcum

 

Comments